Văn bản hành chính - CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÂN PHỐI DTJ
[tailieu-title]
Tên tài liệu: TT nghỉ tết dương lịch 2017
Loại tài liệu:
Đơn vị: DTJ
Download:

Tên tài liệu: QĐ khen thưởng nhân viên xuất sắc
Loại tài liệu:
Đơn vị: DTJ
Download:

Tên tài liệu: QĐ bổ nhiệm GĐ Tài chính
Loại tài liệu:
Đơn vị: DTJ
Download:

Tên tài liệu: Bổ nhiệm GĐ nghiên cứu và phát triển thị trường
Loại tài liệu:
Đơn vị: DTJ
Download:

Tên tài liệu: Nội quy chung
Loại tài liệu:
Đơn vị: DTJ
Download:

Tên tài liệu: Sơ đồ cơ cấu
Loại tài liệu:
Đơn vị: TGCC
Download:

Tên tài liệu: Quy định xử lý vi phạm
Loại tài liệu:
Đơn vị: TGCC
Download:

Tên tài liệu: Quyết định sơ đồ cơ cấu
Loại tài liệu:
Đơn vị: TGCC
Download:

Tên tài liệu: Bổ nhiệm phó TGĐ
Loại tài liệu:
Đơn vị: TGCC
Download:

Tên tài liệu: Xử lý vi phạm nội quy Công ty
Loại tài liệu:
Đơn vị: Ngọc Việt
Download:

Tên tài liệu: Nội quy và Quy chế công ty
Loại tài liệu:
Đơn vị: Ngọc Việt
Download:

Tên tài liệu: Các cơ chế đối với CBNV công ty
Loại tài liệu:
Đơn vị: Ngọc Việt
Download:

Tên tài liệu: Cơ chế kinh doanh 2017
Loại tài liệu:
Đơn vị: Ngọc Việt
Download:

Tên tài liệu: Cơ chế hỗ trợ Marketing
Loại tài liệu:
Đơn vị: Ngọc Việt
Download: