SƠ ĐỒ TỔ CHỨC VÀ ĐỘI NGŨ QUẢN LÝ


SƠ ĐỒ TỔ CHỨC VÀ ĐỘI NGŨ QUẢN LÝ
                            
                                             
                                                                                                                              
Ông Nguyễn Quốc Khánh

Tổng Giám đốc
Chủ tịch HĐQT
 
  • Cử nhân Kinh tế.
  • 18 năm kinh nghiệm quản trị kinh doanh, đối ngoại và Marketing, quan hệ tốt với các đối tác và các cơ quan, Chính phủ                                               
  • Với sự am hiểu và kinh nghiệm làm việc trong môi trường chuyên nghiệp nhiều năm, bằng kiến thức và tầm nhìn dài hạn, ông đã lãnh đạo Công ty đạt được những bước tiến và thành tựu quan trọng như ngày nay.

 

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC VÀ ĐỘI NGŨ QUẢN LÝBà Trần Thị Thu Hiền

Phó Tổng Giám đốc
Thành viên sáng lập
Giám đốc Tài chính
 
  • Cử nhân Kế toán - Tài chính. Đại học Kinh tế quốc dân.
  • Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, ĐH Impac Hoa Kỳ.
  • Kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính, quản lý điều hành, đối nội và làm việc với các tổ chức, đối tác trong và ngoài nước.
  • Bằng kiến thức cùng với 12 năm kinh nghiệm học hỏi và sáng tạo, bà đã xây dựng hệ thống quản lý tài chính và quản trị Công ty thống nhất, chuyên nghiệp.

 


BẢNG TÍNH VAY
Số tiền phải trả hàng tháng
(theo phương pháp dư nợ giảm dần)
VNĐ
VNĐ
%
Tháng
năm
%/tháng
VNĐ
 
.
Free Auto Backlink Exchange Service