Tầm nhìn – Sứ mệnh – Giá trị cốt lõi

TẦM NHÌN

Bằng khát vọng tiên phong và hòa cùng với sự phát triển của đất nước, DTJ Group lựa chọn các lĩnh vực phù hợp có lợi thế để tập trung đầu tư chuyên sâu, trở thành thương hiệu hàng đầu Việt Nam trong các lĩnh vực có thế mạnh là niềm tự hào người Việt Nam trên trường quốc tế.

SỨ MỆNH

Đối với thị trường: Cung cấp sản phẩm dịch vụ chất lượng cao cấp, tiêu chuẩn quốc tế mang tính độc đáo của địa phương, thỏa mãn tối đa nhu cầu của khách hàng.

Đối với cổ đông và đối tác: Đề cao tinh thần hợp tác song hành cùng phát triển, cam kết luôn làm gia tăng giá trị.

Đối với nhân viên: Xây dựng một môi trường chuyên nghiệp, thân thiện, luôn tạo điều kiện học hỏi, phát huy sự sáng tạo, thu nhập cao, cơ hội phát triển công bằng cho tất cả các thành viên.

Đối với xã hội: Đóng góp tích cực vì sự phát triển chung của cộng đồng, hài hòa các lợi ích nhà nước và doanh nghiệp.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Tín – tâm – trí – nhân.

Tín: Vô tín nhi bất lập, chữ tín là sinh mệnh thứ 2 ở trên đời, là yếu tố hàng đầu mà doanh nghiệp cần có.

Tâm: Vạn sự do tâm, muốn phát triển bền vững đạo đức và tôn trọng pháp luật cần đặt lên hàng đầu.

Trí: Là sự sáng suốt vượt qua u mê. Đó là sự sáng tạo, là tinh thần nghị lực vượt qua khó khăn.

Nhân: Là yếu tố con người, là hạt nhân của sự phát triển. Muốn phát triển, cần có chú trọng con người đồng thời xây dựng các mối quan hệ hỗ trợ lẫn nhau cùng phát triển.

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÂN PHỐI DTJ

- Địa chỉ: 216 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
- Tel: (84 4) 6269 0124 - Fax: (84 4) 3755 6304
- Website: http://dtj.com.vn
- Email: info@dtj.com.vn

Đối tác                

Copyright © 2017 DTJ JSC. All rights reserved.