Tầm nhìn - Sứ mệnh

TẦM NHÌN

  • Trở thành công ty phân phối hàng đầu các sản phẩm nội thất và đầu tư, kinh doanh dịch vụ bất động sản cao cấp tại Việt Nam.
  • Hội nhập và tiến ra khu vực cũng như thế giới.

SỨ MỆNH

  • Chuyên nghiệp hóa trong các dịch vụ kinh doanh, môi giới, tư vấn, đấu giá, định giá và quảng cáo bất động sản.
  • Nâng cao năng lực quản lý và hoạt động có hiệu quả
  • Gắn kết chặt chẽ giữa các hoạt động kinh doanh, phân phối với khoa học công nghệ, nghiên cứu và đào tạo.
  • Không ngừng lao động sáng tạo, phấn đấu tạo ra những sản phẩm dịch vụ chất lượng cao, thỏa mãn tối đa nhu cầu của khách hàng.
  • Xây dựng một cộng đồng chung của toàn thể CBNV, khách hàng, cổ đông, đối tác và nhà cung cấp.


BẢNG TÍNH VAY
Số tiền phải trả hàng tháng
(theo phương pháp dư nợ giảm dần)
VNĐ
VNĐ
%
Tháng
năm
%/tháng
VNĐ
 
.
Free Auto Backlink Exchange Service