Chuyển nhượng đất công nghiệp Ân Thi

Chuyển nhượng đất công nghiệp Ân Thi

Chuyển nhượng đất công nghiệp Ân Thi

  • :
  • Diện tích lô đất: 3 ha
  • Diện tích xưởng: không có
  • Đường tỉnh 38B, đường tỉnh 39
  • Khu dân cư sát cạnh
  • Tiếp nhận đa ngành nghề
  • Pháp lý: Sẵn đất

LIÊN HỆ MR KHÁNH 098 290 2468