Chủ tịch DTJ GROUP góp ý về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Chủ tịch DTJ GROUP góp ý về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Vừa qua, Báo Đại biểu Nhân dân – Cơ quan trực thuộc Văn phòng Quốc hội đã đưa tin về việc Góp ý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Ông Nguyễn Quốc Khánh – Chủ tịch DTJ GROUP – Phó chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam – Ủy viên BCH Hiệp hội Bất động sản Việt Nam đã đưa ra những nhận định, góp ý vô cùng sâu sắc nhằm hoàn thiện dự thảo Luật. 

Thực hiện Nghị quyết số  671/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đang được tổ chức lấy ý kiến nhân dân trong phạm vi cả nước bắt đầu từ ngày 3.1.2023 và sẽ kết thúc vào ngày 15.3.2023. Đây là thời điểm quan trọng mà người dân tham gia ý kiến và thể hiện ý chí, nguyện vọng của mình nhằm hoàn thiện dự thảo Luật bảo đảm chất lượng, khoa học, khả thi; tạo nguồn lực cho phát triển đất nước.

Trích dẫn: daibieunhandan.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *