Ông Phạm Quang Mây

Trưởng Phòng tư vấn

Sự nghiệp & kinh nghiệm

Hơn 27 năm hoạt động trong lĩnh vực Tư vấn xây dựng: Quản lý thực hiện dự án tại các nhóm tư vấn và chuyên gia trường đại học xây dựng.

Công tác tại các công ty lớn như FLC, Công ty Cổ phần Tư vấn kỹ thuật xây dựng thuộc Tổng công ty Sông Đà.

Có kinh nghiệm trực tiếp thực hiện các thủ tục của dự án đầu tư; quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện một số giai đoạn của quá trình lập và thẩm định: dự án đầu tư; Thiết kế KT; Thiết kế bản vẽ thi công;…

Trình độ chuyên môn:

Thạc sỹ Xây dựng dân dụng và công nghiệp trường Đại học Xây dựng.

Đội ngũ chuyên gia

Với thế mạnh chuyên sâu của từng chuyên gia, chúng tôi luôn sẵn sàng cung cấp các sản phẩm dịch vụ với chiều sâu về tư duy hệ thống, tính đổi mới, hướng tới giá trị bền vững cho doanh nghiệp.

Liên hệ với chung tôi để nhận được tư vấn

Nhanh chóng - Đơn giản - Chính xác - Phù hợp
Trình độ chuyên môn
Skills