Ông Phạm Văn Thường

Cố vấn pháp lý

Sự nghiệp & kinh nghiệm

Nguyên Trưởng phòng Quản lý thị trường bất động sản – Cục Quản lý nhà và TT BĐS – Bộ Xây dựng.

10 năm là cán bộ chỉ đạo thi công tại công trường

13 năm làm công tác quản lý dự án, giám sát kỹ thuật

12 năm làm công tác quản lý nhà nước về thị trường bất động sản Tham gia soạn thảo Luật Kinh doanh bất động sản, Luật nhà ở và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Tham gia giảng dạy về đầu tư kinh doanh bất động sản; Cố vấn pháp lý cho các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản.

Trình độ chuyên môn:

Cử nhân Ngành xây dựng.

Đội ngũ chuyên gia

Với thế mạnh chuyên sâu của từng chuyên gia, chúng tôi luôn sẵn sàng cung cấp các sản phẩm dịch vụ với chiều sâu về tư duy hệ thống, tính đổi mới, hướng tới giá trị bền vững cho doanh nghiệp.

Liên hệ với chung tôi để nhận được tư vấn

Nhanh chóng - Đơn giản - Chính xác - Phù hợp
Trình độ chuyên môn
Skills